muajtë e vitit
months of the year - mois de l'année

shqip English français
janar January janvier
shkurt February février
mars March mars
prill April avril
maj May mai
qershor June juin
korrik July juillet
gusht August août
shtator September septembre
tetor October octobre
nëntor November novembre
dhjetor December décembrestinët - season - saison

shqip English français
pranverë spring le printemps
verë summer l'été
vjeshtë autumn l'automne
dimër winter l'hiver