mirë se erdhët - welcome - bienvenue

shqip English français
mirëdita [good day] bonjour
mirëmëngjes good morning [bonne matinée]
mirëmbrëma good evening bonsoir
natën e mirë good night bonne nuit
lamtumirë
mirupafshim  
goodbye
see you
adieu
au revoir, à la prochaine
së shpejti see you soon à bientôt
shihemi më vonë see you later à plus tard
përshëndetje best regards salutations
puthje -a the kiss la bise, le baiser
Të dua I love you Je t'aime
Si je(ni) ? How are you? Comment ça va ?
Jam mirë I am fine, well Je vais bien
Si ju quajnë ? What's your name? Quel est votre nom ?
Emri im është ... My name is ... Mon nom est ...
zoti, zotëri mister monsieur
zonjë
zonjushë
madam
miss
madame
mademoiselle
të / ju lutem   please s'il te/vous plaît
faleminderit   (shumë) thanks (so much) merci (beaucoup)
Kuptoni ... ? Do you understand ...? Comprends-tu ... ?
Unë kuptoj I understand Je comprends
Nuk kuptoj   I don't understand Je ne comprends pas
Flisni ... ?   Do you speak ...? Parles-tu ... ?
Anglisht   English anglais
Shqip   Albanian albanais
Unë flas (pak) I speak (a little) Je parle (un peu)
po   yes oui
jo   no non
më falni excuse me excusez-moi
Ruhuni ! Beware! Prenez garde !
Ndihmë ! Help! À l'aide ! Au secours !